Deugdelijk bestuur

LLBG beschouwt deugdelijk bestuur als een absolute noodzaak voor een sterk, groeiend familiebedrijf. Daarom hebben we ons bestuur in de afgelopen tien jaar verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Tijdens de overgang naar de derde generatie is de LLBG-holding opgericht waarin alle ondernemingen van de groep zijn samengebracht.

Familieholding

De LLBG-familieholding is rechtstreeks eigenaar van alle aandelen van de 'Milling Division' en de 'Bakery Divisions'. Die structuur garandeert eenvoud en transparantie voor alle financiële stakeholders. De belangrijkste financiële doelstellingen zijn waardecreatie op lange termijn en kwalitatieve groei door innovatie, continue investeringen en ondernemerschap. LLBG publiceert sinds 2008 een geconsolideerde jaarrekening.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van LLBG bestaat uit 4 familiale bestuurders (1 per familietak) en 2 onafhankelijke bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur is gekozen uit de onafhankelijke bestuurders. De relaties tussen de aandeelhouders, de Raad van Bestuur en het operationeel management zijn duidelijk vastgelegd in een Family Governance Charter.
 
  • Luc Van Nevel (Voorzitter)
  • Anthony Vanherpe
  • Guido Vanherpe (Afgevaardigd Bestuurder)
  • Katrien Vanherpe
  • Mathieu Vanherpe
  • Rika Coppens
  • Rudy Broeckaert

Family Business Award

In 2016 werd LLBG bekroond met de Family Business Award of Excellence (België).
 
Luc Van Nevel, Voorzitter Raad van Bestuur:
 
"Deze prijs is een erkenning voor familiebedrijven die zich onderscheiden op het gebied van goed bestuur, zowel in de familie als in het bedrijf, hun visie en het behoud van de familiewaarden, en die ervoor zorgen dat de ondernemingsgeest van generatie op generatie wordt doorgegeven.”

 
Family Business Award

De LLBG-gedragscode

In de LLBG-gedragscode zijn de ethische gedragsnormen van de Groep vastgelegd. Ze is van toepassing op alle LLBG-partners en -medewerkers, in elk land waar de Groep actief is. Alle medewerkers moeten hun dagelijkse activiteiten en hun doelstellingen uitvoeren volgens de hoogste ethische normen en principes met behulp van de LLBG-gedragscode, vertaald in beleid en procedures. Met onze bedrijfswaarden willen we onze medewerkers inspireren in hun dagelijks gedrag en houding.
 

Gedragscode