Respekt vůči lidem, výrobku a planetě

Seznamte se s novým programem udržitelnosti společnosti LLBG a s jeho 10 projekty, které souvisejí s naším respektem vůči lidem, výrobku a planetě!

Respekt vůči lidem, výrobku a planetě

Můžeme skrze náš dodavatelský řetězec něco změnit?

Podívejte se na naše nové video o odpovědném získávání zdrojů.
 

Zpráva o udržitelnosti

V dubnu 2023 vydala La Lorraine Bakery Group svou druhou Zprávu o udržitelnosti. V této zprávě představujeme všem zúčastněným stranám společnosti LLBG naši strategii pro udržitelnost, ohlížíme se za našimi udržitelnými milníky pro rok 2022 a předkládáme naše vysoké cíle z hlediska udržitelnosti do příštích let. S našimi zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a rodinnými akcionáři společně pečeme lepší svět!
Zpráva o udržitelnosti

Lepší svět prostřednictvím špičkových výrobků

Díky tomu, že začleňujeme udržitelnost do naší strategie získávání zdrojů a do inovací výrobků a značek, dodáváme světu pekařské výrobky, které jsou lepší pro lidi a lepší i pro naši planetu.

Lepší svět prostřednictvím špičkových výrobků

Lepší svět se zdravější planetou

Snížením emisí uhlíku chceme udržet naši planetu zdravou. Péče o naši planetu však souvisí i se zdravím půdy, snižováním množství odpadu a podporováním našich komunit.

Lepší svět se zdravější planetou

Lepší svět se šťastnějšími lidmi

Tím, že dáváme našim zaměstnancům možnost plně rozvinout svůj potenciál, usilujeme o spokojené a zdravé zaměstnance, kteří prospívají díky bezpečnému, inkluzivnímu a odměňujícímu pracovnímu prostředí.

Lepší svět se šťastnějšími lidmi

"Společnost LLBG rychle roste, ale my přitom nezapomínáme na naše lidi, na kvalitu našich produktů ani na naši planetu. Chceme se stát větší, ale především lepší společností."

Guido Vanherpe
Generální ředitel La Lorraine Bakery Group

Naše iniciativy týkající se udržitelnosti

Chcete vědět více o iniciativách LLBG stát se udržitelnější společností?