Naše rodinné hodnoty

Podnikatelský duch

Podnikatelský duch

Smysluplnost

Smysluplnost

Respekt vůči lidem, výrobku a planetě

Respekt vůči lidem, výrobku a planetě

Vlastnictví

Vlastnictví

Sdílené nadšení pro výrobek, zákazníky a konzumenty

Sdílené nadšení pro výrobek, zákazníky a konzumenty

Naše mise s posláním

Každý den vstáváme, abychom společně upekli lepší svět. Budujeme široký přístup k přirozenějším, chutnějším a čerstvějším pekařským výrobkům, čímž přispíváme k vyvážené každodenní stravě a potěšení spotřebitelů. Děláme to udržitelným způsobem a zároveň rozvíjíme plný potenciál lidí.

Naše mise s posláním

Příslib naší značky

Baking a better world together

Naše strategie

Čeho chceme dosáhnout?

Díky našim 4 plnomocným a vzájemně propojeným obchodním jednotkám aplikujeme strategii vedoucího postavení v oblasti výrobků. Zapojujeme velkovýrobu a koncepty go-to-marketu s respektem k řemeslné kvalitě, abychom přinesli inovace, konzistentní kvalitu a rozdíly ve vzhledu a chuti na stávajících i nových trzích.

Naše strategie
Čeho chceme dosáhnout?

na příštích 20 až 50 let

Rozvíjet trvale udržitelnou společnost s podnikatelským duchem, napříč generacemi, s vášní pro kvalitu a inovace, která přináší dobro všem lidem i planetě, a stát se tak nejen větší, ale především lepší společností.

Zrození ikonického loga LLBG

Naše kořeny

Naše kořeny

Naše logo vyjadřuje dynamiku a pohyb. Pohyb začíná uprostřed, což představuje naše silné rodinné hodnoty, misi s posláním a jasnou vizi založenou na pravém podnikatelském duchu.

Nepřetržitý pohyb

Nepřetržitý pohyb

Pohyb se dále mění v trvale se střídající a vyvážený růst. Společnost LLBG je neustále v pohybu, podobně jako pohybující se voda vytváří řeky, jezera a oceány.

Od dobrého k ikonickému

Od dobrého k ikonickému

A konečně, logo má "otevřený konec": ten reprezentuje náš nepřetržitý pohyb, v rovnováze, s pohledem upřeným nad obzor, směrem k větší, ale především lepší společnosti.