Odpowiedzialność firmy

LLBG pragnie zachowywać się odpowiedzialnie wobec środowiska i społeczeństwa. W tym celu dążymy do zapewnienia zdrowszej żywności, ograniczenia wpływu na środowisko, na ile to możliwe, poszanowania cennych zasobów naturalnych oraz inwestowania w ekologiczne opakowania. Robimy wszystko, aby spełniać bieżące potrzeby w sposób zrównoważony, zawsze mając na uwadze przyszłe pokolenia.

Raport zrównoważonego rozwoju

Prezentujemy pierwszy raport La Lorraine Bakery Group dotyczący zrównoważonego rozwoju. Uzupełnia on sprawozdawczość finansową LLBG o informacje niefinansowe, a dokładniej aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju, które są ważne dla La Lorraine Bakery Group i jej interesariuszy.

Dokument dotyczy głównie roku 2019 r., jednak będzie on uzupełniony o dane z 2020 roku, kiedy staną się dostępne. Raport zrównoważonego rozwoju będzie publikowany przez La Lorraine Bakery Group, co najmniej raz na dwa lata, zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI), Core level.

raport-zrownowazonego-rozwoju

Szacunek dla trzech „P”

Uważamy, że szacunek do Personelu, Produktów i Planety stanowi fundament zrównoważonego rozwoju i sukcesu oraz naturalnie prowadzi ku czwartemu „P”: Przychodowi.
Personel

Personel

  • Wzbudzamy zaufanie, słuchamy i doceniamy
  • Jesteśmy szczerzy i uczciwi
  • Promujemy różnorodność i dajemy szanse
  • Dbamy o zdrowie i dobro pracowników
Personel
Produkt

Produkt

  • Jakość produktów jest najważniejsza
  • Uwzględniamy preferencje konsumentów
  • Integralność produktów — pełna przejrzystość, naturalność i ekologia
Produkt
Planeta

Planeta

  • Ograniczamy odpady i ślad ekologiczny
  • Szanujemy zasoby naturalne
  • Zmieniamy wyzwania stawianie przed naszą planetą w innowacje
Planeta

„LLBG szybko się rozwija, pamiętając o personelu, produktach i planecie. Chcemy stawać się firmą większą, ale przede wszystkim lepszą”.

 

Guido Vanherpe, CEO La Lorraine Bakery Group