LLBG Fond solidarity pro Ukrajinu

Humanitární krize na Ukrajině nás hluboce zasáhla. LLBG proto zřídila Fond solidarity, který pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Belgii a východní Evropě s jejich nejnaléhavějšími potřebami, jako je bydlení, oblečení, potraviny a základní lékařská péče. Činíme tak prostřednictvím finanční pomoci velkým i malým humanitárním organizacím. 
 
Fond solidarity LLBG spravuje Nadace krále Baudouina, která provádí průzkum humanitárních organizací, jež chceme podpořit, a převádí těmto organizacím finanční pomoc. LLBG převedla do fondu počáteční částku 100 000 eur, která bude darována humanitárním organizacím v Belgii i v zahraničí.
Chcete přispět do LLBG Fondu solidarity pro Ukrajinu? Fond bude vděčný za dary od třetích stran, které chtějí podpořit jeho cíl.

Můžete tak učinit převodem příspěvku na účet číslo BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) s účelem platby "L40000- Filantropische Actie La Lorraine Bakery Group" nebo strukturovaným kódem +++623/3715/10012+++. Nadace krále Baudouina poskytuje daňové potvrzení pro všechny dary ve výši 40 EUR a více.
 
Kromě finančních darů prostřednictvím Fondu solidarity podporuje LLBG ukrajinské uprchlíky darováním pekařských výrobků humanitárním organizacím v Belgii i v zahraničí. Naši kolegové také uspořádali řadu sbírek a pomáhají hledat práci a ubytování pro ukrajinské uprchlíky.

Sbírky pořádané kolegy

inzamelactie-1