Fundusz solidarnościowy LLBG na rzecz Ukrainy

Kryzys humanitarny w Ukrainie głęboko nami wstrząsnął. Z tego względu firma LLBG utworzyła fundusz solidarnościowy na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Belgii oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Ma on pomóc w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb, takich jak mieszkanie, odzież, żywność i podstawowa opieka medyczna. Postanowiliśmy wesprzeć finansowo organizacje niosące pomoc, zarówno na małą, jak i na dużą skalę. 
 
Zarządzaniem funduszem solidarnościowym LLBG zajmuje się Fundacja Króla Baldwina weryfikująca organizacje pomocowe, które chcemy wspierać, i przekazująca im środki finansowe. Firma LLBG przelała na konto funduszu wstępną kwotę 100 000 euro, która zostanie rozdysponowana pomiędzy organizacje charytatywne w Belgii i poza jej granicami.
Czy chcieliby Państwo wesprzeć fundusz solidarnościowy LLBG na rzecz Ukrainy? Fundusz mogą zasilać strony trzecie, które chcą przyczynić się do realizacji jego celów.

Darowiznę można przekazać na konto o numerze BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1), zamieszczając w tytule przelewu tekst „L40000- Filantropische Actie La Lorraine Bakery Group” lub ustrukturyzowany kod +++623/3715/10012+++. Fundacja Króla Baldwina wydaje zaświadczenia podatkowe w przypadku wszystkich darowizn na kwotę co najmniej 40 euro.
 
Poza finansowym wsparciem poprzez fundusz solidarnościowy firma LLBG pomaga ukraińskim uchodźcom, przekazując swoje wypieki organizacjom charytatywnym w Belgii i poza jej granicami. Nasi pracownicy zorganizowali też liczne zbiórki i pomagają uchodźcom z Ukrainy w poszukiwaniu pracy i zakwaterowania.

Zbiórki organizowane przez pracowników firmy

inzamelactie-1