Legal information

Genel

Bu web sitesi (“Site”), ofis adresi 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, T +32 (0)54-31 82 00 I F +32(0)54-32 67 85 I BTW BE 412.382.632 I RPR Dendermonde bölümü Gent olan La Lorraine Bakery Group NV, ve tüm doğrudan veya dolaylı ilişkili grup şirketleri (bundan sonra “LLBG” olarak adlandırılacaktır) tarafından kurulmuştur ve yönetilmektedir.
Aşağıdaki kullanım şartları (“Şartlar”) Siteye uygulanacaktır. LLBG, önceden bildirim yapmaksızın, dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve Sitede yayınlama hakkına sahiptir. Site kullanıcısı, Siteyi her ziyaret ettiğinde, Şartlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdür. Sitenin kullanımı, Şartların son halinin kullanıcı tarafından açıkça tanınması ve kabulü anlamına gelecektir.
LLBG’nin, belirli bir zamanda, bu Şartların bir veya birkaç hükmünü uygulamıyor olması hiçbir şekilde LLBG’nin gelecekte bu hüküm ve koşullara dayanmaktan kısmen veya tamamen feragat edeceği anlamına gelmeyecektir.

Fikri Mülkiyet

Sitedeki metinler, çizimler, fotoğraflar, filmler, resimler, veriler, veri tabanları, yazılımlar, adlar, ticari ve alan adları, marka, logolar ve diğer unsurlar telif hakkı veya fikri mülkiyet haklarıyla korunmakta olup LLBG’ye veya üçüncü kişilere aittir. LLBG’nin önceden izni olmaksızın (Sitedeki bilgileri incelemek için gerekenler dışında) bu Sitedeki bilgileri saklamak, çoğaltmak, değiştirmek, yayınlamak, dağıtmak veya üçüncü kişilere göndermek, satmak veya, diğer yandan, hakları devretmek veya vermek yasaktır.

Sitenin izinsiz kullanımı

Kullanıcı, aşağıda sayılanları yapmayacağını taahhüt eder:
  • Bilgiyi yanlış veya hukuka aykırı kullanmak;
  • Siteyi hasarlı, bozuk, kesintiye uğramış, durdurulmuş veya daha az verimli yapacak şekilde kullanmak;
  • Siteyi bilgisayar virüslerinin iletilmesi veya ilan edilmesi için, veya (karalayıcı, müstehcen veya tehdit edici özellikteki materyaller de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yasadışı veya hukuka aykırı materyallerin veya herhangi bir açıdan uygunsuz materyallerin iletilmesi veya ilan edilmesi için kullanmak;
  • Siteyi, gizlilik ve fikri mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bir gerçek kişinin, tüzel kişinin veya teşekkülün haklarını ihlal edecek şekilde kullanmak;
  • Alıcı tarafından talep edilen durumlar haricinde, Siteyi, LLBG’nin önceden iznini istemeksizin, reklam veya tanıtım amaçlı materyalleri ilan etmek veya iletmek için kullanmak.
Kullanıcı tarafından fikri mülkiyet haklarına, üçüncü kişilerin veya LLBG’nin diğer haklarına itibar edilmemesi halinde, Kullanıcı LLBG’yi veya üçüncü kişileri tazmin edeceğini ve LLBG’yi veya üçüncü kişileri her türlü talepten veya söz konusu ihlalin sonucu olarak doğacak taleplerden ari tutacağını kabul eder.

Kişisel veriler – Harici Gizlilik İlkeleri

Bazı durumlarda LLBG Kullanıcının bazı verilerini (“Kişisel Veriler”) işleyecektir. LLBG bu Kişisel Verilerin gizliliğinin korunmasına çok önem vermektedir ve bu sebeple bunları 27 Nisan 2016 tarihli Genel Veri Koruması Tüzüğü’ne (GDPR kısaltmasıyla da bilinmektedir) uygun olarak işlemeyi taahhüt etmektedir.
Bu taahhüdün bir parçası olarak LLBG yukarıda bahsi geçen Kişisel Verilerin bu kapsamda neden ve nasıl işleneceğini, kime gönderilebileceğini/gönderileceğini ve ne tür haklarınız olduğunu ve bu hususta LLBG’nin yükümlülüklerini detaylı olarak anlatan bir Gizlilik Politikası çıkarmıştır.
Gizlilik Politikasına aşağıdaki link kullanılarak ulaşılabilir. Sizi, bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okumaya davet ediyoruz, önemli bilgiler içermektedir. 

Diğer web sitelerine linkler

Bu web sitesi üçüncü kişilerin web sitelerine veya web sayfalarına yönelik hiper linkler içerebilir, veya diğer yollarla bunlara atıf yapılabilir. LLBG’nin bu web sitelerinin veya web sayfalarının içerikleri, gizlilik politikaları veya diğer özellikleri üzerinde kontrolü yoktur ve içerikleri veya özelliklerinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Siteye ilişkin bilgi

Web sitesi üzerinden veya aracılığıyla sunulan bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler (“Bilgiler”), tüm sayı, beden, ağırlık, tanım, çizim, verilen örneklemeler, stok listeleri, kataloglar veya diğer ürün göstergelerine ilişkin ifadeler gerekli özen gösterilerek yapılmış olsa dahi, herhangi bir şekilde kusur içerebilir. Ancak LLBG sapmaların olmayacağını garanti edemez ve basım hatalarından sorumlu tutulamaz. Gösterilen veya tedarik edilen numuneler, çizimler veya modeller yalnızca ürünlere ilişkin gösterge teşkil eder ve hiçbir şekilde LLBG’yi bağlamaz. Bilgi herhangi bir surette garanti verilmeksizin sunulmakta ve çoğaltılmaktadır.
Sitede alınan önlemlere rağmen virüs oluşması durumunda LLBG bu virüslerden sorumlu değildir ve bu virüslerin sebep olabileceği zararlardan doğacak sorumluluğu kabul etmemektedir. LLBG Sitedeki bilgileri dilediği zaman değiştirme hakkını veya Siteyi bakım amaçlı kullanıma kapatma hakkını açıkça saklı tutar.

Site üzerinden verilen tavsiyeler

Site üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel veya işe ilişkin karar verme amacıyla tavsiye verilmesi halinde, bu tavsiye her türlü garantiden ari olarak verilmiştir ve LLBG sorumlu tutulamaz. Kullanıcı tavsiyeye ilişkin ilave bilgiler için daima kişisel durumuna uygun bir uzmana danışmalıdır.

Siteye verilen bağlantılar

LLBG’nin web sitesine verilen hiper linklere yalnızca bunların sitenin ana sayfasına yönlendirme yapması halinde izin verilir. LLBG’nin yazılı izni olmaksızın deep-link vermeye izin verilmez. Sitenin diğer sitelerde kullanımı veya üçüncü kişi sitelerinden bileşen verilmesi (örneğin in-line link verme, çerçeveleme veya başka şekilde) de ayrıca yasaktır.

Uygulanacak hukuk ve yargı yeri

Bu Şartlar ile ilgili olarak LLBG ve kullanıcı arasındaki tüm hususlara ve ihtilaflara Belçika hukuku uygulanacaktır ve Dendermonde mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.