50 tysięcy euro z LLBG Charity Fund na 10 szczytnych celów

W 2021 roku przy współudziale 4300 naszych pracowników zmieniliśmy świat na lepsze! Z LLBG Charity Fund przekazaliśmy 50 tys. euro na 10 szczytnych celów na całym świecie, które pozostają w ścisłym związku z głównymi filarami naszej działalności charytatywnej, tj. „Atelier La Lorraine” (wspieranie młodych przedsiębiorców) i „Good bread for all” (pomoc osobom w potrzebie).
 

Milion kilometrów w dobrej sprawie

W 2021 r. poinformowaliśmy o połączeniu sił naszych wewnętrznych platform Fit Together i Caring Together. W ramach tego nowego projektu powołaliśmy fundusz LLBG Charity Fund. 

Postanowiliśmy, że jeśli uda się nam osiągnąć cel w postaci pokonania w 2021 roku łącznie 1 milona kilometrów biegiem, na rowerze, na basenie itd., przekażemy 50 tys. euro na rzecz 10 organizacji charytatywnych (po 5000 euro) działających na naszych rynkach. Wszystkie projekty zostały zaproponowane przez naszych współpracowników i wybrane przez powołaną przez nas komisję z myślą o realizacji filarów programu #CaringTogether, czyli „Atelier La Lorraine” (wspieranie młodych przedsiębiorców) i „Good bread for all” (pomoc osobom w potrzebie).

Ponieważ prawie osiągnęliśmy postawiony cel kilometrowy, postanowiliśmy rozpocząć przekazywanie funduszy! Na początku 2022 r. nasi współpracownicy w lokalnych oddziałach oficjalnie przekazali czeki wybranym organizacjom, dla których ten gest miał wielkie znaczenie, a nam dał ogromną satysfakcję!
 
Milion kilometrów w dobrej sprawie

LLBG Charity Fund

Play