V Rumunsku byl zahájen nový projekt ‘Atelier La Lorraine’

Společnost LLBG s hrdostí oznamuje zahájení nového projektu ‘Atelier La Lorraine’. Společně s rumunskou pobočkou společnosti La Lorraine jsme navázali spolupráci se dvěma středními školami a doplnili jejich současné vzdělávací programy o specifický studijní plán LLBG. Prostřednictvím projektu Atelier La Lorraine chceme vychovat pekaře budoucnosti a přilákat nové talenty, a to tím, že vytvoříme přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny mladé lidi - zejména pro ty méně privilegované.

Sidonie Descheemaeker – programová manažerka pro udržitelnost

Společnost LLBG chce podporovat místní komunity, ve kterých působí. Věříme, že udržitelné společnosti přinášejí nejen zisk, ale přispívají také vyššímu cíli. Chceme zvýšit náš společenský dopad tím, že budeme vynikat v našich hlavních aktivitách. První program se zaměřuje na pekařské dovednosti, druhý program na technické dovednosti, které jsou v pekařském průmyslu nezbytné. Oba programy jsou tříleté a v současné době je v nich zapsáno 42 studentů. Zahájení projektu proběhlo prostřednictvím inspirativního a interaktivního školení ‘Svět chleba’, během něhož byli mladí lidé seznámeni s různými detaily ohledně pečení chleba.”

Sidonie Descheemaeker – programová manažerka pro udržitelnost
Sorina Crisan – HR manažerka La Lorraine Romania

V Rumunsku v posledních desetiletích vzdělávací systém velmi trpěl nedostatkem investic a kvalifikovaných učitelů. Ukazuje se, že mnoho mladých lidí opouští školu ještě před jejím dokončením, především mladí lidé žijící ve znevýhodněných oblastech s dlouhým dojížděním. Je bezpodmínečně nutné investovat do vzdělávání a pomoci těmto znevýhodněným mladým lidem v jejich snu o lepším životě prostřednictvím kvalitního školního vzdělání. To byla naše motivace pro založení naší první iniciativy Atelier La Lorraine. Kromě předávání praktických vědomostí poskytujeme studentům také první pracovní zkušenosti prostřednictvím letní stáže v našem výrobním závodě a zaměstnání na konci programu.”

Sorina Crisan – HR manažerka La Lorraine Romania

Bart Buyst – ředitel HR oddělení

“Není nic důležitějšího než investovat do mladých talentovaných lidí. V našem výrobním závodě v Rumunsku, který se v příštích letech silně rozroste, to nejsou jen prázdná slova. Uvádíme je do praxe pomocí konkrétního programu. Místní mladí lidé se podrobně seznamují se ‘Světem chleba’ a průmyslovým pekárenským procesem společnosti LLBG. Tito mladí lidé nemají za sebou snadnou životní dráhu a my cítíme společenskou odpovědnost poskytnout každému z nich maximální podporu během jejich cesty za vzděláním. Máme za sebou první inspirativní sezení, kde jsme se bavili o tom, co je znepokojuje, jak mohou dále rozvíjet své dovednosti a jak mohou posílit své sebevědomí, což je základem pro spokojený život v dospělosti.”

Bart Buyst – ředitel HR oddělení