Kontakty | Aktuality | Change country

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti LA LORRAINE BAKERY GROUP NV

La Lorraine Bakery Group NV je rodinnou holdingovou společností, která je přímým vlastníkem všech podílů uvnitř společností Paniflower Milling Group a La Lorraine Bakery Group. Tato struktura zaručuje jednoduchost a transparentnost pro všechny finančně zúčastněné subjekty. Od roku 2008 společnost La Lorraine Bakery Group každoročně zveřejňuje svou konsolidovanou účetní závěrku.

Nejdůležitější finanční cíle spočívají v dlouhodobé tvorbě hodnot a kvalitativním růstu prostřednictvím inovací a podnikání.

Vývoj obratu a zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) vidíme jako klíčové ukazatele (KPI) finančního úspěchu společnosti La Lorraine Bakery Group. V roce 2017 společnost La Lorraine Bakery Group dosáhla obratu ve výši 733 milionů eur.