Kontakty | Aktuality | Change country

Corporate Social Responsability

Společenská odpovědnost firem: důležitý cíl v rámci dlouhodobé strategie firmy La Lorraine Bakery Group, který se projevil v silné výkonnosti podniku a vyšší motivaci svých zaměstnanců. 

Společnost La Lorraine Bakery Group se za posledních 55 let změnila v dynamický rodinný podnik, pro nějž jsou prvořadými hodnotami vzájemný respekt, týmový duch, nadšení, motivace, dynamika, transparentnost a jednoduchost.
 
V rámci dlouhodobé strategie v oblasti sociální odpovědnosti se La Lorraine Bakery Group zaměřuje na 5 hlavních cílů.

 • Zajištění dlouhodobé zaměstnanosti
 • Nulový potravinový odpad – Zero Food Waste
 • Zdraví a vitalita
 • Zvyšování hodnoty a zlepšování potravin
 • Snižování našeho dopadu na životní prostředí a klima  

K dosažení těchto cílů jsme rozdělili naše ambice, projekty a výsledky do 3 hlavních oblastí: lidé, planeta a produkt.
 

PEOPLE - LIDÉ

 • Vytváříme dlouhodobé pracovní příležitosti pro více než 2 800 osob. To znamená slušný nárůst o více než 25 % za posledních 5 let. Bez jakékoli diskriminace a s důrazem na další rozvoj všech zaměstnanců La Lorraine Bakery Group. 
 • Naším projektem „Společně bezpečně!“ pracujeme na změně postojů v oblasti bezpečnosti.
 • Chceme také přispět k obecnému blahu a kondici našich zaměstnanců. V roce 2014 jsme proto spustili program „Společně fit – můžeš i ty!“, v jehož rámci vyzýváme každého ke zdravému životnímu stylu, s podporou LLBG.
 • Zásadní je pro nás transparentnost informačních toků.
 • Respektujeme soukromí každého a pracujeme v souladu s přísnými pravidly etického kodexu. 
 • Jsme také velmi hrdí na značnou rozmanitost našich zaměstnanců: ve všech našich evropských pobočkách pracují zaměstnanci 43 různých národností!
 • Avšak La Lorraine Bakery Group se angažuje i jako sponzor organizace Habbekrats, a to jako Zlatý sponzor YouthStart: nezisková organizace Habbekrats je aktivní v oblasti integrace mládeže, která nevlastní žádný diplom, do pracovního prostředí a rovněž podporuje ušlechtilý cíl neziskové organizace Wereld Missie Hulp.  
 

PLANET - PLANETA

 • Pracujeme na snížení množství odpadu prostřednictvím rozložení toků odpadů, redukce tloušťky obalů a opětovného použití materiálů. Rozdělujeme toky odpadů a recyklujeme všude tam, kde je to možné.
 • Pracujeme s recyklovanými materiály a využíváme i jiné projekty v oblasti udržitelného lesního hospodářství, jako například FSC.
 • Zaměřujeme se na výrazné zlepšení v oblasti snižování spotřeby energie a zvyšování podílu opětovně používané energie, přičemž dodržujeme zásady Úmluvy 20/20.
 • Za účelem dosažení těchto cílů neustále monitorujeme a zlepšujeme naše postupy.
 

PRODUCT - PRODUKT

 • V oblasti surovin prosazujeme udržitelnou politiku s důrazem na jejich původ, přirozené pěstování a sezónní ovoce.
 • Pokud jde o bezpečnost potravin, nepřipouštíme žádné kompromisy.
 • Vybudovali jsme důležité přímé i nepřímé vazby s výrobci, zemědělci, zákazníky a spotřebiteli s cílem vytvořit oboustranně výhodné vztahy.
 • Přejeme si, aby se povědomí o chlebu a potravinách obecně pozitivně vyvíjelo díky otevřené komunikaci a větší transparentnosti našich receptur, kvalitě a odbornosti.
 • Jsme si velmi dobře vědomi toho, že na společenské úrovni dochází k velkým ztrátám potravin a v rámci naší firmy chceme dosáhnout nulové tolerance v oblasti plýtvání potravinami. Podle různých stupňů zachování hodnot rozdělujeme naše výrobní přebytky potravinovým bankám nebo poskytujeme jinam k lidské spotřebě a dále ke krmení zvířat či k fermentaci.